Intel·ligència artificial a la Unió Europea

El primer esborrany de la Llei d’Intel·ligència Artificial ha estat aprovat i fa un pas més cap a la regulació d’aquesta tecnologia tan present ja a la nostra societat.

La Comissió de Mercat Interior i la Comissió de Llibertats Civils han adoptat un projecte de mandat de negociació sobre les primeres normes per a la intel·ligència artificial.
Els eurodiputats tenen com a objectiu garantir que els sistemes de IA siguin supervisats per persones, siguin segurs, transparents, rastrejables, no discriminatoris i respectuosos amb el medi ambient.
També volen tenir una definició uniforme d’intel·ligència artificial dissenyada per ser tecnològicament neutral.

Al comunicat de premsa, el Parlament Europeu diu que “les regles garantirien que la IA desenvolupada i utilitzada a Europa estigui totalment en línia amb els drets i valors de la UE, inclosa la supervisió humana, la seguretat, la privadesa, la transparència, la no discriminació i el benestar social i ambiental”.

I això passa l’endemà que Mistral AI, una startup amb seu a París amb 4 setmanes de vida, rebés més de 100 milions d’euros a la primera ronda d’inversió. La quantitat més gran obtinguda mai a Europa. I una gesta encara més sorprenent, tenint en compte que la companyia encara no te res més que una plana web on demanen investigadors que hi vulguin treballar.

L’empresa, fundada per tres antics treballadors en projectes de IA; dos a Google i un a Meta, neix amb l’objectiu de competir contra OpenAI i crear una alternativa a ChatGPT.
Guillaume Lample, Arthur Mensch i Timothée Lacroix, han creat una empresa que només amb un mes de vida, ja està valorada en 240 milions d’euros. L’objectiu de la qual, reiterem, és crear una alternativa europea a ChatGPT o Bard.

Veurem però quins mecanismes articulen per fer que la seva proposta s’adeqüi a la recent impulsada legislació europea.