L’adopció silenciosa de la IA a les empreses

L’adopció de la IA està arribant de baix a dalt a les organitzacions, adoptada per empleats que en veuen els beneficis en el seu dia a dia, i no esperen que la seva organització es posi al dia per fer-la servir de forma regulada.

És una adopció silenciosa impulsada pels mateixos empleats, que la fan servir amb els comptes empresarials o des dels dispositius personals sense que l’organització en sigui conscient.

A mesura que la IA va penetrant en el dia a dia de les empreses, els seus líders s’enfronten al dilema d’integrar-la de manera efectiva per no quedar-se enrere, i alhora mantenir el control per capturar el valor d’aquest guany de productivitat, ja que si no ho fan, qui el captura és l’empleat.

Mentre tres quarts dels empleats en tasques relacionades amb el coneixement estan recorrent a la IA pel seu compte, la majoria ho amaguen als seus ocupadors, segons un informe conjunt de Microsoft i LinkedIn després d’enquestar 31.000 professionals.

L’ús d’IA per part d’empleats succeeix al marge de les estratègies i les regulacions oficials de les empreses. I això complica als gerents poder mesurar els beneficis de les inversions en IA.

L’adopció generalitzada de la IA suposa un nou repte per a la transformació de les empreses, com ho van ser l’arribada del PC o d’Internet, que ens van canviar la forma de treballar.