Corregir caràcters

Per a esborrar els caràcters que hem teclejat, usem la tecla de retrocés: ←  

La tecla de retrocés es troba situada a la dreta de la primera fila del teclat. I es més llarga que les altres.

Elimina totes les lletres del quadre següent, fent ús de la tecla de retrocés.

Observa que cada cop que premem la tecla de retrocés s'elimina l'últimc caràcter que hem escrit.

Per esborrar molts caràcters podem mantenir pulsada la tecla durant uns segons.

El cursor

Les tecles

Salts de línia