El punter

El punter del ratolí serveix per assenyalar coses a la pantalla.

Si jo moc el ratolí el punter fa el mateix moviment.

Normalment el punter te la forma d'una fletxa , pero si passa per sobre d'una zona de text canvia de forma, convertint-se en una barra vertical per indicar-nos que en aquell punt hi puc escriure.

El cursor

Les tecles

Salts de línia