Majúscules

Per escriure una lletra en majúscula cal escriure-la fent ús de la tecla de majúscules: Shift

La tecla de majuscules te el símbol {shift} i es troba situada a ambdós costats del teclat alfabètic.

Cal no confondre la tecla de majuscules Shift amb la tecla de Bloqueig de Majúscules Bloq Mayús que serveix per escriure en majúscules tota l'estona.

Quan volem escriure una lletra en majuscula ho fem mantenint pressionada la tecla de majuscules i seguidament premem la lletra corresponent (sense deixar d'apretar la tecla de majúscules).

Es fa d'igual forma com es feia en una màquina d'escriure, que amb la tecla de majúscules pujavem el carro:

  1. Mantenim pressionada la tecla de majuscules (Shift).
  2. Sense deixar les majúscules, pressionem la lletra que volem escriure.
  3. Deixem anar la tecla de majúscules.

Shift + a = A

Escriu al requadre següent el teu nom i cognoms.
(Recorda que els noms pròpis comencen en majúscules).


La tecla de majúscules és coneguda en anglès amb el nom de shift.

El cursor

Les tecles

Salts de línia