Eliminar salts de línia

D'igual forma com fem amb els caràcters, per eliminar els salts de línia que fem amb la tecla intro, usem la tecla de retrocès.
Per fer-ho situarem el cursor al principi de la línia següent al salt de línia que volem eliminar, i premem la tecla de retrocès, per eliminar-lo.

Elimina els salts de línia, perquè quedin les frases senceres.

El meu gos es diu Toby i el meu gat es diu Mixu.
El Toby borda i el Mixu miola.

Per eliminar un salt de línea en mig d'un text, només cal:

  1. Situar el cursor al princpi de la línea següent, després del salt.
  2. Premer la tecla de retrocés per eliminar el salt de línia.

Practica en el quadre de sota seguint els passos d'aquest exercici:

  1. Escriu el teu nom complert (nom propi i cognoms), de forma que quedi en una línia.
  2. Introdueix un salt de línia entre cada un del teus noms (amb la tecla intro), de forma que quedin en columna.
  3. Elimina tots els salts de línia perquè torni a quedar tot el nom a la primera línia, com el tenies a l'inici.

El cursor

Les tecles

Salts de línia